Bestuur

Het bestuur vergadert iedere derde donderdag van de maand. Zie de agenda voor de data.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Willem Jan Wakker Voorzitter
Aafke Mandersloot Secretaris
Kees Koffeman Penningmeester
Willem Remijnse Commissie Landbouw en Techniek
Johannes Koffeman Commissie Visserij
Elske Schilder-PostCommissie Medisch/Sociaal/Economisch (MSE)
Marja Visscher Commissie Werkgroepen/PR
Liesbet Nederburgh Commissie Winkel