Werkgroepen

Natuurlijk kunnen de projecten in Ethiopië niet uitgevoerd worden zonder steun vanuit Nederland. Een aantal werkgroepen zijn door het jaar heen druk bezig op allerlei manieren geld in te zamelen. Vaak doen zij dit voor een specifiek project.
Dit doet men d.m.v. braderieën, collectes, loterijen, kledingverkoop, sponsorlopen, etc.
Ook wordt vaak kleding ingezameld voor ons winkeltje "Bet Tesfa" in Urk.

De Commissie  Werkgroepen/PR onderhoudt het contact met deze werkgroepen.
Zij doet dit o.a. door :

  • Het jaarlijks organiseren van de werkgroependag (deze werkgroependag vindt altijd plaats op de eerste zaterdag in oktober).
  • Het bezoeken van de werkgroepen.
  • Hulp bij acties door o.a. het inrichten van een expositie en/of het maken van een specifieke folder
  • Voorlichting door middel van presentaties over het werk van ISEE en een lesbrief voor scholen.
  • Het maken van een nieuwsbulletin (drie keer per jaar) waarin de meest actuele informatie wordt vermeld over Ethiopië en Eritrea. Ook het werk dat door de verschillende werkgroepen wordt gedaan komt hierin aan de orde.

In 2009 en 2010 heeft de commissie zich ook bezig gehouden met een subsidieaanvraag bij LEADER.
Al sinds enige jaren leefde namelijk de behoefte  om voor het kantoor van ISEE een andere locatie te zoeken, een locatie waar ook een expositieruimte ingericht kan worden en waar presentaties en workshops gegeven kunnen worden.

Tot onze grote vreugde is de subsidieaanvraag gehonoreerd  en inmiddels is de stichting verhuisd. In november 2010 heeft de opening plaatsgevonden.