Beloningsbeleid

BELONINGSBELEID

ISEE is in eerste instantie een vrijwilligersorganisatie. Dat betekent dat bestuursleden, commissieleden en werkgroepleden hun activiteiten onbetaald verrichten. Ter ondersteuning van al deze vrijwilligersactiviteiten heeft ISEE  één betaalde werknemer in dienst. Het beloningsbeleid van de stichting is gericht op de ervaren medewerker door middel van een  redelijke en marktconforme beloning voor de stichting te behouden. De stichting hanteert voor haar beloningsbeleid de CAO voor de ambtenaren van de gemeente Urk en volgt hiermee de indeling van de functiegroepen en salarisschalen.