Doelstelling

De doelstelling:

1.   De stichting heeft ten doel:

a.   het lenigen of belpen Ienigen van nood en bet bevorderen van zelfwerkzaarnheid onder de bevolking in Ethiopie en Eritrea;

b.  het exploileren van een expositientimte len behoeve van het tentoonstellen van - Ethiopische dan wel Eritrese kunst-, godsdienstige-, culturele- en gebruiksvoorwerpen;

c.   en al hetgeen met hel vorenstaande in de meest ruime zin genomen  verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn;