Over Eritrea

Helaas kunnen wij de laatste jaren ons werk niet meer doen in Eritrea. In de informatie hieronder kunt u lezen wat de reden hiervan is.We hopen en bidden dat hier verandering in zal komen. Het doet pijn als je moet constateren dat je niet kunt helpen op het moment dat die hulp juist zo nodig is.

Eritrea

In Eritrea is ongeveer veertig procent van alle inwoners christen. Dit betekent niet dat christenen vrij zijn om hun geloof te leven. De belangrijkste vorm van vervolging komt vanuit de overheid. Buiten de Rooms-katholieke, Lutherse en Orthodoxe Kerk en de islam zijn alle andere kerken en christelijke groeperingen verboden.

Wat is er aan de hand?

De overheid brengt de kerk steeds meer in de verdrukking. Zelfs christenen die zich aan hebben gesloten bij de toegestane kerken ondervinden moeilijkheden. Deze kerken zijn van oudsher door de regering goedgekeurd en zijn het meest afgestemd op de overheid. Christenen die niet bij deze kerken horen, kunnen rekenen op zware onderdrukking. Zij komen in het diepste geheim samen.

De overheid geeft aan de andere kant veel ruimte aan de islam. Moskeeen staan open en islamitische leiders onderwijzen in de lokale talen uit de Koran. Dit creeert een samenleving die zich stevig afzet tegen het christendom en voedingsbodem geeft voor de islam.

Wanneer een christen ontdekt wordt, kan dat zijn of haar dood betekenen. Rum 1.200 christenen zitten opgesloten in containers in militaire kampen. Vaak sterven ze daar door uitputting, hitte of honger.

Hoe gaat het met de kerk?

De toekomst van de kerk is erg onzeker. De economische situatie raakt ook christenen. Er is schaarste van water, voedsel en elektriciteit.

De overheid is absoluut niet christelijk, maar toch klagen moslimgeestelijken dat de overheid positief staat tegenover christenen. Christenen zijn bang dat wanneer deze overheid valt, moslims de macht grijpen.

Eritrea: Onderdrukking en eindeloze dienstplicht

De meeste Afrikaanse asielzoekers in Nederland zijn, na Somalie, afkomstig uit Eritrea. Het land kent een van de meest onderdrukkende regimes ter wereld. Kritiek op de regering is verboden en tegenstanders worden gearresteerd. De dienstplicht, die meer dan tien jaar kan duren, is voor velen een reden om te vluchten. Wie het land illegaal probeert te ontvluchten loopt echter de kans te worden neergeschoten.

BasisinformatieInwoners

5,6 miljoen

Hoofdstad

Asmara

Officele taal  

Elke bevolkingsgroep in Eritrea spreekt een eigen taal. Tigrinya en Tigre worden het meest gesproken.

Religie

Islam en Christendom

Na jaren van kolonisatie door Italie werd Eritrea in 1941 een Brits protectoraat. Vanaf 1950 vormde Eritrea samen met Ethiopie een federatie, totdat Ethiopie Eritrea in 1962 annexeerde als provincie. Hierna brak een jarenlange strijd uit, die in 1993 leidde tot de onafhankelijkheid van Eritrea. Dit betekende echter niet dat er een einde kwam aan het geweld: in 1998 brak er opnieuw oorlog uit met Ethiopie. Deze eindigde met een vredesakkoord in 2000.

Eritrea: mensen op de vluchtOnderdrukking

Ondanks de gespannen situatie aan de grenzen met buurlanden Djibouti en Ethiopie is het sinds 2000 relatief rustig in Eritrea. Het land wordt echter geregeerd door een van de meest onderdrukkende regimes ter wereld. Sinds 1993 zijn er geen nationale verkiezingen meer gehouden. Kritiek op de regering is verboden. Oppositieleden belanden in de gevangenis, waar regelmatig martelingen en mishandelingen plaatsvinden. Persvrijheid ontbreekt vrijwel en religieuze minderheden worden vervolgd. Wie het land illegaal probeert te ontvluchten loopt de kans te worden neergeschoten. Toch weerhoudt dit duizenden er niet van het land te verlaten.

Dienstplicht

Veel mensen ontvluchten Eritrea vanwege de in de praktijk eindeloos durende dienstplicht. Officieel duurt deze 18 maanden, maar in de praktijk kan dit oplopen tot meer dan tien jaar. Daarnaast blijft men tot een leeftijd van 50 jaar als reservist dienstplichtig. Tot die tijd is het in principe niet mogelijk een uitreisvisum te krijgen en het land te verlaten. Dienstweigeraars worden wreed bestraft en ook familieleden van dienstplichtontduikers lopen het risico te worden opgepakt.

Vluchtelingen uit Eritrea
Elk jaar ontvluchten duizenden Eritreers hun land, met name naar Ethiopie en Soedan. De omstandigheden in de vluchtelingenkampen daar zijn slecht. In de eerste helft van 2011 vroegen 188 Eritreers asiel aan in Nederland, in heel 2010 waren dat er 392. Eritrea staat hiermee op de achtste plaats van landen waar de meeste asielaanvragen vandaan komen.