Visserij projecten

Het verduurzamen van de visserijketen rond Lake Fincha.

Het doel van dit project is om de visserijketen zodanig te versterken dat kwalitatief goede vis op de markt komt, en dat de hele keten zichzelf duurzaam in stand houdt.

Lees meer over dit project

Lake Beseka

4 september 2012

Lees meer over dit project

Botenbouwtraining in Shambu

Men leert de onderdelen van een boot vanaf een tekening te make en samenstellen tot een boot. Doordat de kennis van de botenbouw aanwezig is bij het meer zullen alle bedrijfstakken waarbij boten worden gebruikt hiervan profiteren, dat is niet alleen de visserij, maar ook het transport en toerisme.

Lees meer over dit project

Visserij op Lake Amerti

Lees meer over dit project