Sociaal Economische Projecten

Re-integratie van uitgestoten vrouwen

Vrouwen die uitgestoten worden, worden geopereerd en krijgen een kans om weer een nieuw leven op te bouwen.

Lees meer over dit project

Tien vrouwen met een handicap leren breien en naaien.

Tien vrouwen met een handicap leren breien en naaien omm in hun eigen onderhoud te voorzien. Speciaal aandacht krijgt de verkoop van de spullen.

Lees meer over dit project

Onderwijsondersteuning aan 60 schoolkinderen

Onderwijsondersteuning aan 60 schoolkinderen

Lees meer over dit project

Verzending röntgenapparaat

Röntgenapparaat voor universiteitsziekenhuis Bahir Dar

Lees meer over dit project

JeCCDO - toiletvoorzieningen in Godino

Lees meer over dit project

Ontbijtprogramma

Ontbijt- en onderwijsprogramma voor straatkinderen

Lees meer over dit project

Toiletvoorziening Abdi Gudinaschool

De school is de enige in de hele buurt, vooral armen zijn op deze school aangewezen.

Lees meer over dit project

Blindenmateriaal voor de Abraha Batha blindenschool in Asmara Eritrea

Jaren geleden hebben wij geholpen het blindenonderwijs in Eritrea op te zetten. De situatie is verslechterd in Eritrea, maar het blindenonderwijs bestaat nog steeds, maar er is gebrek aan alles.

Lees meer over dit project

Haalbaarheidsnderzoek Afbouw Sayimanaschool

In 2014/2015 kreeg de Sayimanaschool bij Kofele een flinke impuls. Het aantal leerlingen is gigantisch gestegen. Er is een groep 9 en 10 bijgekomen. De school heeft vier lokalen extra nodig, kosten € 40.000. De Stichting wil hooguit € 25.000 bijdragen en onderzocht wordt of de school en ouders dat wel willen of kunnen.

Lees meer over dit project

Eye Medication op Dek Island

Bij het bezoek aan de school van Dek Island viel het op dat daar veel blinden rondlopen. Zij hebben nog minder kans om ooit weer eens te kunnen zien. In februari 2018 worden 100 blinden en slechtzienden gescreend. De verwachting is dat de meesten eenvoudig ter plekke geholpen kunnen worden, Ongeveer een derde moet enkele dagen naar Bahir Dar voor een operatie.

Lees meer over dit project

Klaslokaal gevangenis Arba Minch

Lees meer over dit project