MSE072 - Medhen Social Center

Wat? Algemene ondersteuning van het werk van Medhen Social Center (MSC).
Wie? Medhen Social Center werkt voornamelijk voor mensen die getroffen zijn door (de gevolgen van) Lepra. Het MSC werkt aan het tegengaan van stigmatisering van mensen met lepra.
Waar? Addis Abeba.
Waarom? Mensen die lijden aan lepra werden/worden uitgestoten uit de maatschappij en uitgesloten van iedere vorm van maatschappelijke activiteit. Onder de bezielende leiding van Zr. Senkenesh is er in de loop van de jaren een grote woonwijk ontstaan aan de rand van Addis Abeba Hier krijgen leprozen en hun familieleden zorg, ondersteuning en worden hen nieuwe mogelijkheden geboden.
Hoe? Er is door MSC gewerkt aan de ontwikkeling van de gemeenschap en aan de sociale rehabilitatie van leprozen en hun gezinnen. MSC liet watertappunten aanleggen en huizen bouwen, verzorgde onderwijs en gezondheidszorg, stimuleerde zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid.
Resultaten? Dit project wordt door ISEE al vele jaren ondersteund. Steeds weer zijn wij onder de indruk van het vele werk dat door MSC wordt verzet en van de kwaliteit van het onderwijs. Vele jongeren, opgegroeid in Medhen Social Center, hebben goede vervolgopleidingen kunnen volgen, sommigen zels Universitair onderwijs.
Evaluatie? ISEE ontvangt 1x per jaar het jaarverslag van MSC.
Kosten? € 20.000,00 per jaar.
Co-donoren? Medhen Social Center heeft contact met meerdere donororganisaties.
Projectperiode? 2011
Status? Doorlopend project.