MSE089 - Re-integratie van uitgestoten vrouwen

Wat? Fistula is een ernstig letsel dat veel voorkomt bij de armste vrouwen in Ethiopië. Veel vrouwen lopen tijdens de bevalling letsel op waar zij levenslang last van houden als ze niet behandeld worden. Na behandeling krijgen 20 vrouwen 1. Een deken (bescherming tegen de kou) 2. Een nieuwe jurk – dit heeft een symbolische waarde • Teken van genezing • Terugkeer naar een waardig leven • Een eerste stap naar sociale re-integratie 3. Een bedrag van 2000 birr (ongeveer 75 euro) Met dit bedrag kunnen ze een bedrijfje starten om zo in het eigen onderhoud te kunnen voorzien en kunnen ze een sociale status opbouwen in de gemeenschap.
Wie? Woman and Health Alliance International (WAHA)
Waar? Asela
Waarom? Deze vrouwen worden gestigmatiseerd en worden vaak buitengesloten. Het zijn “stinkerds”. Ze worden vernederd en verstoten.
Hoe? Vrouwen die van het platteland komen kunnen bijv. 3 à 4 geiten of schapen kopen en de melk verkopen. Tijdens het verblijf in het ziekenhuis krijgen de vrouwen na hun operatie een training van ± 2 à 3 weken. (denk hierbij aan het bijhouden van een eenvoudige boekhouding sparen !) Vanuit het hospitaal is er ondersteuning tijdens de re-integratie.
Resultaten? Na de operatie kunnen de vrouwen weer normaal functioneren.
Evaluatie? Jaarlijks zendt WAHA een evaluatie.
Kosten? € 4000,=
Co-donoren? De PKN-gemeente in Ens steunt dit project.
Projectperiode? Eén jaar, 2016 - 2017
Status? Doorlopend project