Het verduurzamen van de visserijketen rond Lake Fincha.

Wat? Het verduurzamen van de visserijketen rond Lake Fincha.
Wie? De Ethiopische NGO "Fish For All" is de Ethiopische hulporganisatie die het project uitvoert. De coöperatie van vissermannen rond het meer is de primaire doelgroep.
Waar? Het Fincha-Amerti Reservoir is gelegen in het westelijk deel van Ethiopië, 275 km van Addis Abeba. Het beslaat een oppervlakte van 350 km² en ligt op een hoogte van 2200 meter. Er wonen bijna 200.000 mensen rond het meer. Fincha en Shamboo zijn twee steden in de buurt van het meer.
Waarom? Het voorgaande visserijproject heeft de vissers verenigd in een coöperatie en hen de kans gegeven de visserij het jaar rond te beoefenen. Het doel van dit project is om de visserijketen zodanig te versterken dat kwalitatief goede vis op de markt komt, en dat de hele keten zichzelf duurzaam in stand houdt.
Hoe? Bij de aanlandingsplaats wordt een gebouw neergezet waar de gevangen vis wordt verwerkt en gekoeld opgeslagen dan wel ingevroren. De koeling wordt met een zonnepaneel van stroom voorzien. De vis wordt vervoerd naar de twee steden Fincha en Shamboo, waar deze in meerdere viswinkels wordt verkocht. In de viswinkels worden ook visgerechten geserveerd. Meer visrestaurants zullen worden geopend. De vis wordt vanaf de vangst tot aan de consument continue gekoeld, waardoor de kwaliteit van het product veel beter wordt. Door de verkoop van vis actief te gaan promoten wordt vis steeds meer een “gewoon” voedingsmiddel in de steden Fincha en Shamboo. Promotie van vis vindt via radio en televisie plaats.
Resultaten? a. Kwaliteitsverbetering van de vis, weinig productieverlies vanwege te slechte kwaliteit of bederf. b. De opslagplaats op het eiland is voorzien van een diepvriezer. Opwekking van stroom vindt plaats met een zonnepaneel .De gevangen vis kan in de diepvriezer worden bewaard. c. Het product is gelabeld, verpakt, en de cold-chain wordt niet verbroken c.q. onderbroken. d. Het transport naar de verkoopplaatsen is goed georganiseerd waardoor er weinig kwaliteitsverlies optreedt. e. In twee steden (Fincha en Shamboo) zijn viswinkels gevestigd, aangevoerde vis op het eiland hoeft niet langer dan een maand in de vriezer behoeft te worden bewaard. f. In Shamboo wordt een tweede visrestaurant geopend. g. Het maandinkomen van de vrouwengroep die in de viswinkels actief is, neemt toe. h. Gecoördineerde toezicht op de visserijactiviteiten, illegale visserij wordt tegengegaan en waar nodig beëindigd. i. Bewustwording van de bevolking over de belangrijke voedingswaarde van vis, met name voor kinderen en zwangere vrouwen, d.m.v. radio, tv en andere media. j. De vissers produceren hun eigen netten en materialen, de kosten voor deze materialen nemen daardoor af. k. Start van de verwerking van visafval tot veevoer.
Evaluatie? Jaarlijks
Kosten? € 77.800
Co-donoren? n.v.t.
Projectperiode? 2016, 2017 en 2018
Status? Nog niet afgerond