MSE090

Wat? Onderwijsondersteuning aan 60 kinderen van moeders die door huiselijk geweld elders onderdak hebben moeten vinden en zonder inkomen zijn.
Wie? Family Service Association (FSA)
Waar? Addis Abeba
Waarom? Steun en opvang bieden aan vrouwen en kinderen die door huiselijk geweld, HIV- infectie en/of extreme armoede in de problemen zijn geraakt. Bewustwording versterken.
Hoe? De schoolkinderen krijgen een schooluniform, lesmateriaal en iedere dag een maaltijd op school.
Resultaten? Dit bevordert niet alleen de leerresultaten, ook het leven buiten school verbetert.
Evaluatie? We krijgen ieder kwartaal een rapportage van FSA.
Kosten? € 16000
Projectperiode? schooljaar 2016/2017
Status? Nog niet afgerond