MSE102

Wat? Water en toilet bij een school
Wie? JeCCDO
Waar? Het dorpje Godino
Waarom? In het dorpje Godino heeft de school geen toiletten en geen toegang tot water.
Hoe? JeCCDO bouwt met een lokale aannemer een gebouwtje met daarin watertappunten en toiletten
Resultaten? In 2017 komen er toiletten voor jongens en meisjes en enkele watertappunten.
Evaluatie? Na afloop ontvangen we een rapportage met fotos. Ook wordt in 2017 een bezoek gebracht aan de school.
Kosten? € 12.000
Projectperiode? Eerste helft 2017
Status? In uitvoering