MSE076 - Ontbijt- en onderwijsprogramma voor straatkinderen

Wat? Het dagelijks (behalve zaterdag en zondag) verstrekken van een ontbijt (een beker melk, 2 witte bolletjes en een banaan) aan 340 kinderen en jongeren. Het betreft wezen of halfwezen, waarvan een groot deel op straat leeft of bij families in zeer arme omstandigheden woont.
Wie? Hope Enterprises.
Waar? Addis Abeba.
Waarom? Met het verstrekken van een dagelijks ontbijt wordt niet alleen een maaltijd (vaak ook de enige) geboden, maar wordt ook voorkomen dat de kinderen gaan stelen en in verkeerde circuits belanden.
Hoe? De jongeren worden geselecteerd door maatschappelijk werkers. Naast ontbijt ontvangen de kinderen ook schoolmaterialen zoals een uniform, boeken en schrijfgerei. Indien nodig ontvangen de kinderen medicijnen.
Resultaten? Dit project wordt door ISEE al vele jaren ondersteund. Steeds weer zijn wij onder de indruk van het vele werk dat wordt verzet en de vele jongeren die een kans wordt geboden.
Evaluatie? ISEE ontvangt ieder jaar het jaarverslag van Hope Enterprises en het project wordt ook ieder jaar een keer bezocht.
Kosten? € 22.700 per jaar.
Projectperiode? drie jaar, 2014 t/m 2016
Status? Doorlopend project.