LAN038 - Agrarische innovatie

Wat? Het introduceren van duurzame landbouw.
Wie? Helvetas Ethiopia
Waar? Dehana Woreda, Wag-Hemra zone, Amhara regio
Waarom? Het gebied staat bekend om de herhaling van droogte, chronische voedselonzekerheid en ernstige aantasting van het milieu.
Hoe? De boeren maaien voortaan het gras voor hun vee die ze op stal houden. Hierdoor wordt de grond niet kaal gevreten zodat de natuurlijke begroeiing terug kan komen. 750 vrouwen krijgen een training in innovatieve, klimaat verandering, boomgaard ontwikkeling en lokale consumeerbare olie. Daarnaast zullen 1.000 jongeren saffloer bloemblaadjes verzamelen voor de productie van een natuurlijke kleurstof.
Resultaten? Na afloop is er weer natuurlijke begroeiing op de landbouwgrond. De boerengezinnen hebben daarbij extra inkomen uit duurzame nevenactiviteiten.
Evaluatie? We krijgen jaarlijks een rapport van Helvetas Ethiopia. Het project is erg afgelegen, tussentijds bezoeken we het niet. Na afloop bezoeken we het project wel.
Kosten? € 60.055 in drie jaar
Projectperiode? 3 jaar, 2015 t/m 2017
Status? Nog niet afgerond.