MSE112 - Blindenschool van Hawassa maakt een doorstart

Wat? Het voortbestaan van Salu Self Help werd bedreigd door mismanagement. Een grote reorganisatie moet de blindenorganisatie redden. Het aandeel van de stichting is om de blindenschool te laten doorgaan.
Wie? Salu Self Help
Waar? Hawassa
Resultaten? Aan het eind moet alle verbeterpunten zijn doorgevoerd en zicht zijn op een gezonde bedrijfsvoering.
Kosten? € 16.389
Projectperiode? Dit project duurt tot eind 2017
Status? in uitvoering