Haalbaarheidsonderzoek afbouw Sayimanaschool

 In 2014/2015 kreeg de Sayimanaschool bij Kofele een flinke impuls. Het aantal leerlingen is gigantisch gestegen. Er is een groep 9 en 10 bijgekomen. De school heeft vier lokalen extra nodig, de kosten daarvan zijn € 40.000. ISEE wil hooguit € 25.000 bijdragen en onderzocht wordt of de school en ouders dat wel willen en kunnen.

Consultant Zenebe Ayele bezoekt de school en gaat gesprekken aan naar de haalbaarheid. De ouders zullen zelf flink moeten aanpakken wil men de extra lokalen hebben.
 

Partner Zenebe Ayele
Locatie Kofele
Kosten € 450,-
Periode
Status