Projecten

Afbeelding: 2018-11/dsc-8289.jpg

Algemene ondersteuning van het werk van MSC

Medhen Social Center werkt in Addis Abeba onder de allerarmsten. Er wordt voornamelijk gewerkt met mensen met het stigma van lepra. Mensen die lijden aan lepra worden uitgestoten uit de …

Lees verder

Specialistische zorg voor blinden en ernstig slechtzienden

De meeste mensen kunnen direct en simpel en goedkoop geholpen worden met medicijnen of een bril. Enkele mensen zullen ernstiger problemen met de ogen hebben en ondergaan in een ziekenhuis een …

Lees verder
Afbeelding: 2018-11/dsc-8123.jpg

Blindenonderwijs in Wotet Abay

In heel Wotet Abay en omgeving gaan blinde kinderen niet naar school. De Wotet Abay school richt een deel van haar school in zodat deze kinderen toch veilig naar school kunnen en geeft hen aangepast …

Lees verder

Eye Medication op Dek Island

Bij het bezoek aan de school van Dek Island viel het op dat daar veel blinden rondlopen. Zij hebben nog minder kans om ooit weer eens te kunnen zien. In februari 2018 worden 100 blinden en slechtzien…

Lees verder

Haalbaarheidsonderzoek afbouw Sayimanaschool

 In 2014/2015 kreeg de Sayimanaschool bij Kofele een flinke impuls. Het aantal leerlingen is gigantisch gestegen. Er is een groep 9 en 10 bijgekomen. De school heeft vier lokalen extra nodig, de …

Lees verder
Afbeelding: 2019-01/20180224-145142.jpg

Botenbouwtraining in Shambu

Men leert de onderdelen van een boot vanaf een tekening te make en samenstellen tot een boot. Doordat de kennis van de botenbouw aanwezig is bij het meer zullen alle bedrijfstakken waarbij boten …

Lees verder